BIP

OSKP

 KONTAKT: 602 665 928

Stacja oferuje badania techniczne i rejestracyjne wszystkich typów pojazdów, ponadto świadczy usługi mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu.

 

Nasza oferta obejmuje:

Okresowe badania techniczne pojazdów:

            - motorowery; motocykle; pojazdy samochodowe o dmc. do 3,5 t oraz powyżej;

            - samochody osobowe zasilane gazem;

            - samochody ciężarowe; ciągniki siodłowe; pojazdy specjalne;

            - autobusy; przyczepy; naczepy; ciągniki rolnicze;

Dodatkowe badania techniczne pojazdów:

- stosowanych w działalności gospodarczej zakwalifikowanych do odliczenia VAT;

- TAXI;

- do nauki jazdy;

- po naprawie po kolizji (powypadkowe);

- do przewozu materiałów niebezpiecznych;

- w których dokonano zmian konstrukcyjnych;

- w których dokonano zmiany rodzaju pojazdu;

- zabytkowych;

 

ZAPRASZAMY !!!